projekt-montessori_bm

pedagogika
Marii Montessori

projekt-montessori_z

praca
projektowa

projekt-montessori_bm

design
thinking

projekt-montessori_z

agile

Czerpiemy z teorii pedagogicznych

Marii Montessori
Janusza Korczaka
św. Urszuli Ledóchowskiej

PROJEKT MONTESSORI

edukacja

Projekt Montessori

to organizacja stworzona przez pasjonatów na bazie Ośrodka Edukacji Montessori i Fundacji im. Marii Montessori. Oferujemy kompleksową edukację Montessori od przedszkola do  matury. Aktualnie uczy się u nas ok. 600 dzieci i młodzieży. Nasze placówki edukacyjne przyciągają rodziny, które cenią indywidualne podejście i troskę o rozwój zarówno intelektualny, jak i emocjonalny dziecka.

Nasze Placówki:

Współtworzymy:

Wkrótce otworzymy również poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Montessori

Metoda Montessori kładzie szczególny nacisk na rozwój naturalnych zdolności i zainteresowań

poprzez indywidualizację procesu nauczania. W placówkach, które prowadzimy, dzieci są zachęcane do samodzielnego odkrywania świata w sposób, który odpowiada ich możliwościom i zainteresowaniom.

Sprawdzona i skuteczna metoda Montessori, wzbogacona metodą projektu, ułatwia rozwój umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych naszych uczniów.

Główne założenia Projektu Montessori:

Najwyższe Standardy Edukacji Montessori:

 Od 20 lat nasi doświadczeni nauczyciele, korzystając z najnowszych metod nauczania, dbają o to, aby edukacja była nie tylko efektywna, ale również inspirująca.

Indywidualizacja nauczania:

Każde dziecko ma swój własny rytm rozwoju. Dzięki metodzie Montessori program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia, umożliwiając mu naukę w sposób, który jest dla niego naturalny i efektywny. 

Samodzielność i inicjatywa:

Dzieci są zachęcane do samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. To wspiera rozwój umiejętności zarządzania czasem, samodyscypliny i inicjatywy.

Środowisko przyjazne dzieciom:

Przestrzeń edukacyjna jest starannie zaprojektowana, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą odkrywaniu i naukowym eksperymentom. Materiały edukacyjne są dostępne dla dzieci, a dorośli życzliwi i wspierający.

Dobrze przygotowani, zaangażowani nauczyciele:

Nasi nauczyciele to prawdziwi pasjonaci, posiadający nie tylko wiedzę pedagogiczną, ale także umiejętność zrozumienia i wsparcia każdego ucznia. Wspólnie tworzymy atmosferę, w której edukacja staje się przyjemnością, a nauka – fascynującą podróżą.

Projekt Montessori

Projekt Montessori to nie tylko szkoła, to wspólnota, która dba o harmonijny rozwój młodych ludzi. Partnerstwo między placówką a rodziną sprzyja kompleksowemu rozwojowi każdego dziecka, nie tylko w obszarze edukacji, ale także w sferze społecznej, emocjonalnej i etycznej. Chcemy, aby każdy młody człowiek mógł bezpiecznie odkrywać świat, czując się pewnie i czując, że jest kochany.
Dołącz do naszej społeczności, gdzie najwyższe standardy Montessori łączą się z troską o indywidualne potrzeby każdego ucznia. Razem budujemy fundamenty wiedzy, kreatywności i zdolności interpersonalnych, które będą towarzyszyć naszym podopiecznym przez całe życie.

DSC_5959

Kim jesteśmy

Twórcami Projektu Montessori są Julia i Jan Dąbrowscy. Skupiamy wokół siebie duże środowisko osób zaangażowanych w twórcze myślenie o edukacji – nauczycieli, pedagogów, rodziców. Inspiruje nas wielu niezwykłych ludzi, nauczycieli, praktyków różnych dziedzin, a także dzieci. Czerpiemy z teorii pedagogicznych Marii Montessori, Janusza Korczaka i św. Urszuli Ledóchowskiej. Śledzimy najnowsze badania i trendy w edukacji. Bliska nam jest idea porozumienia bez przemocy. Tworzymy przestrzeń, w której edukacja staje się pasją, a rozwój osobowości każdego dziecka jest priorytetem.

PRZEDSZKOLE

istnieje od 2001 r.

Przedszkole Montessori Słonecznik

Oferuje program wychowania i edukacji dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Koncepcja przedszkola w całości oparta jest o założenia pedagogiki Marii Montessori.

Co wyróżnia nasze przedszkole?

 • Rodzinna atmosfera, pełna szacunku i życzliwości
 • Stały zespół mądrych, zaangażowanych nauczycieli, którzy z troską i uwagą dbają o każde dziecko.
 • Realizowane idee porozumienia bez przemocy
 • Troska o to, aby dzieci rozwijały umiejętności społeczne, stawały się samodzielne, nabywały wiarę we własne siły oraz pewność siebie.

SZKOŁA PODSTAWOWA

istnieje od 2011 r.

Szkoła Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej

Celem szkoły jest przygotować dzieci do życia, do śmiałego podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość. Chcemy wychować szczęśliwych, odpowiedzialnych, kreatywnych, współpracujących ze sobą ludzi, gotowych uczyć się przez całe życie, którzy dzięki solidnemu wykształceniu i obyciu doskonale odnajdują się w świecie.

Oferujemy naukę od zerówki do klasy 8, w systemie Montessori rozszerzonym o metodę projektów i inne nowoczesne metody angażujące uczniów we własny rozwój.

Co wyróżnia naszą szkołę?

 • Indywidualne podejście, nauka oparta na relacjach, rozwój kluczowych kompetencji.
 • Środowisko rodziców, łączące nas wartości, nasza wiedza i doświadczenie.
 • Wysoki poziom angielskiego w programie Early Stage.
 • Nauczyciele – uważni, troskliwi, entuzjaści, profesjonaliści.
 • Pomysł na szkołę – nowoczesną, przygotowującą do życia w przyszłości, uczącą kluczowych kompetencji.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

istnieje od 2022 r.

Liceum Ogólnokształcące Johna A. Stevensona

To nowatorski program, oparty na idei personalistycznej, myśli Janusza Korczaka i Marii Montessori, który oddaje uczniom autonomię i odpowiedzialność za własny rozwój, przy jednoczesnym wsparciu ze strony przygotowanych, życzliwych dorosłych.

 

Indywidualny tutoring, praca metodą projektu i ciekawe, dopasowane do potrzeb młodych ludzi zajęcia mają na celu bardzo solidne przygotowanie zarówno do egzaminów maturalnych, jak i dalszej ścieżki życiowej i zawodowej. Bardzo ważne jest dla nas wyposażenie uczniów w takie narzędzia, które pozwolą im odnajdować się w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie
VUCA.

Co wyróżnia Liceum Stevensona?

 • zajęcia i obszary tematyczne dostosowane do potrzeb uczniów
 • indywidualny tutoring
 • półroczne warsztaty z zarządzania własnymi projektami
 • edukacja zintegrowana w specjalnie przygotowanych Obszarach Projektowych, w ramach których uczniowie realizują swoje własne projekty
 • wysokie wymagania edukacyjne połączone ze wsparciem przygotowanych i życzliwych dorosłych
 • szacunek i empatia wynikająca z koncepcji personalistycznej, jak i z myśli korczakowskiej i montessoriańskiej
 • bardzo solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych

BLOG

BUDOWA KAMPUSU

KAMPUS EDUKACYJNY

Unikatowa przestrzeń wspierająca rozwój

Dla nowoczesnego projektu edukacyjnego niezbędna jest odpowiednia przestrzeń. Dobrze zaprojektowana wpisze się w montessoriańską ideę przygotowanego otoczenia i wesprze dzieci w uczeniu się.

 

Stąd rozpoczęliśmy działania na rzecz budowy kampusu edukacyjnego dla Projektu Montessori w Warszawie. Będzie to unikatowa przestrzeń wspierająca rozwój kluczowych kompetencji, dająca uczniom możliwość samodzielnej pracy i brania odpowiedzialności za swoją edukację, odpowiadająca potrzebom dzieci w kolejnych etapach dorastania.

architect-254579_1920

Projekt Montessori

Telefon

608 593 028

Email

biuro@projektmontessori.pl