projekt-montessori_bm

pedagogika
Marii Montessori

projekt-montessori_z

praca
projektowa

projekt-montessori_bm

design
thinking

projekt-montessori_z

agile

Czerpiemy z teorii pedagogicznych

Marii Montessori
Janusza Korczaka
św. Urszuli Ledóchowskiej

PROJEKT MONTESSORI

edukacja

Misja i wizja

Misją Projektu Montessori jest przygotować dzieci do życia w przyszłości. Tworzymy kompleksową ofertę edukacyjną, która zadba o kompetencje potrzebne w XXI wieku i społeczny rozwój uczniów. Chcemy wychować szczęśliwych, samodzielnych ludzi, potrafiących rozwiązywać problemy i pracować w zespole. Nasza wizja łączy nowoczesne i sprawdzone metody nauczania i wychowania. Korzystamy z bogactwa pedagogiki Marii Montessori, rozszerzając je o współczesne metody pracy projektowej, Design thinking, Agile.
edukacja

Kim jesteśmy

Projekt Montessori jest organizacją, która powstała na bazie Ośrodka Edukacji Montessori i Fundacji im. Marii Montessori. Edukacją zajmujemy się od 20 lat. Aktualnie prowadzimy cieszące się dużym uznaniem placówki edukacyjne: Przedszkole Montessori Słonecznik i Szkołę Podstawową Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie.

Jesteśmy w trakcie tworzenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w kolejnych krokach powstanie żłobek oraz liceum.

 

Twórcami Projektu Montessori są Julia i Jan Dąbrowscy. Skupiamy wokół siebie duże środowisko osób zaangażowanych w twórcze myślenie o edukacji – nauczycieli, pedagogów, rodziców.

Inspiracje

Inspiruje nas wielu niezwykłych ludzi, nauczycieli, praktyków różnych dziedzin, a także dzieci. Czerpiemy z teorii pedagogicznych Marii Montessori, Janusza Korczaka i św. Urszuli Ledóchowskiej. Śledzimy najnowsze badania i trendy w edukacji. Bliska nam jest idea porozumienia bez przemocy. Świadomi ogromnego wpływu doświadczeń z dzieciństwa na dorosłe życie chcemy tworzyć miejsce, które wspiera rozwój osobowości, zamiast go ograniczać.

BUDOWA KAMPUSU

KAMPUS EDUKACYJNY

Unikatowa przestrzeń wspierająca rozwój

Dla nowoczesnego projektu edukacyjnego niezbędna jest odpowiednia przestrzeń. Dobrze zaprojektowana wpisze się w montessoriańską ideę przygotowanego otoczenia i wesprze dzieci w uczeniu się.

 

Stąd rozpoczęliśmy działania na rzecz budowy kampusu edukacyjnego dla Projektu Montessori w Warszawie. Będzie to unikatowa przestrzeń wspierająca rozwój kluczowych kompetencji, dająca uczniom możliwość samodzielnej pracy i brania odpowiedzialności za swoją edukację, odpowiadająca potrzebom dzieci w kolejnych etapach dorastania.

KOMITET BUDOWY

Zapraszamy osoby i instytucje, zainteresowane udziałem w niezwykłym
przedsięwzięciu, jakim jest budowa nowoczesnego kampusu edukacyjnego.

1% Podatku
Przekazując 1% podatku dochodowego przy okazji corocznego rozliczania PIT
Cegiełka
Kupując cegiełkę na budowę kampusu
Darowizna materiałów budowlanych
Przekazując w darowiźnie materiały budowlane i wykończeniowe, oferując usługi lub specjalistyczną wiedzę
Darowizny na aukcje
Przekazując darowizny rzeczowe na aukcje internetowe, z których zysk przeznaczony będzie na budowę.

PRZEDSZKOLE

istniejE od 2001 r.

Przedszkole Montessori Słonecznik

Oferuje program wychowania i edukacji dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Koncepcja przedszkola w całości oparta jest o założenia pedagogiki Marii Montessori.

Co wyróżnia nasze przedszkole?

 • Rodzinna atmosfera, pełna szacunku i życzliwości
 • Stały zespół mądrych, zaangażowanych nauczycieli, którzy z troską i uwagą dbają o każde dziecko.
 • Realizowane idee porozumienia bez przemocy
 • Troska o to, aby dzieci rozwijały umiejętności społeczne, stawały się samodzielne, nabywały wiarę we własne siły oraz pewność siebie

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

istniejE od 2011 r.

Szkoła Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej

Celem szkoły jest przygotować dzieci do życia, do śmiałego podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość.

Chcemy wychować szczęśliwych, odpowiedzialnych, kreatywnych, współpracujących ze sobą ludzi, gotowych uczyć się przez całe życie, którzy dzięki solidnemu wykształceniu i obyciu doskonale odnajdują się w świecie.

Oferujemy naukę od zerówki do klasy 8, w systemie Montessori rozszerzonym o metodę projektów i inne nowoczesne metody angażujące uczniów we własny rozwój.

Co wyróżnia naszą szkołę?

 • Indywidualne podejście, nauka oparta na relacjach, rozwój kluczowych kompetencji.
 • Środowisko rodziców, łączące nas wartości, nasza wiedza i doświadczenie.
 • Wysoki poziom angielskiego w programie Early Stage.
 • Nauczyciele – uważni, troskliwi, entuzjaści, profesjonaliści.
 • Pomysł na szkołę – nowoczesną, przygotowującą do życia w przyszłości, uczącą kluczowych kompetencji.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

istniejE od 2022 r.

Liceum Ogólnokształcące Johna A. Stevensona

To nowatorski program, oparty na idei personalistycznej, myśli Janusza Korczaka i Marii Montessori, który oddaje uczniom autonomię i odpowiedzialność za własny rozwój, przy jednoczesnym wsparciu ze strony przygotowanych, życzliwych dorosłych.

 

Indywidualny tutoring, praca metodą projektu i ciekawe, dopasowane do potrzeb młodych ludzi zajęcia mają na celu bardzo solidne przygotowanie zarówno do egzaminów maturalnych, jak i dalszej ścieżki życiowej i zawodowej. Bardzo ważne jest dla nas wyposażenie uczniów w takie narzędzia, które pozwolą im odnajdować się w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie
VUCA.

Co wyróżnia Liceum Stevensona?

 • zajęcia i obszary tematyczne dostosowane do potrzeb uczniów
 • indywidualny tutoring
 • półroczne warsztaty z zarządzania własnymi projektami
 • edukacja zintegrowana w specjalnie przygotowanych Obszarach Projektowych, w ramach których uczniowie realizują swoje własne projekty
 • wysokie wymagania edukacyjne połączone ze wsparciem przygotowanych i życzliwych dorosłych
 • szacunek i empatia wynikająca z koncepcji personalistycznej, jak i z myśli korczakowskiej i montessoriańskiej
 • bardzo solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych

Projekt Montessori

Telefon

608 593 028

Email

biuro@projektmontessori.pl